உங்கள் உலகம்.காம்-விளம்பரம் செய்யமுதல் பக்க விளம்பரம் : வகை 1 - மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.2,000 மட்டும் (1000 x 90 - 400 x 400)

வகை 2 - மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.1,500 மட்டும் (728 x 90 - 300 x 300)

வகை 3 - மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.1,000 மட்டும் (468 x 60 - 220 x 220)

வகை 4 - மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.600 மட்டும் (300 x 60 - 175 x 175)

வகை 5 - மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.300 மட்டும் (200 x 60 - 125 x 125)

வகை 6 - மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.150 மட்டும் (120 x 60 - 100 x 100)மற்ற பக்கங்களில் விளம்பரம் : வகை 1 - மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.1,500 மட்டும் (1000 x 90 - 400 x 400)

வகை 2 - மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.1,000 மட்டும் (728 x 90 - 300 x 300)

வகை 3- மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.600 மட்டும் (468 x 60 - 220 x 220)

வகை 4 - மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.300 மட்டும் (300 x 60 - 175 x 175)

வகை 5- மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.150 மட்டும் (200 x 60 - 125 x 125)

வகை 6 - மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.75 மட்டும் (120 x 60 - 100 x 100)உங்கள் உலகம்.காம் வலைதளத்தில் விளம்பரம் செய்ய விரும்புபவர்கள்

ads@ungalulagam.com - info@ungalulagam.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியினை தொடர்புகொள்ளவும்,

முகப்பு | விளம்பரம் செய்ய
Home | Advertise with Us
info@ungalulagam.com | ads@ungalulagam.com
வலைதளத்தினை சிறப்பாக பார்க்க 1024 X 768 என்ற அளவிற்கு இன்டர்நெட் எக்ஸ்புளோரர் (Iinternet Explorer) பயன்படுத்தவும்.